Sundari Purnaminingsih, S.Pd.
Sundari Purnaminingsih, S.Pd.

Guru

Salah satu guru senior yang mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Beliau sangat berpengalaman dalam pelestarian budaya jawa dan menjadi pembina karawitan.